Turun RA-Vuokraus Oy:n tietoturvaseloste

Tämä dokumentti kertoo yksinkertaisella tavalla tietosuojakäytäntömme sekä miten turvaamme sinun tietosi. Myöhemmin tekstissä RA-Vuokraus.
Kuinka keräämme henkilötietoja?
RA-Vuokraus kerää henkilötietosi ainoastaan varauksen yhteydessä. Keräämme vuokraajan sekä kuljettajan henkilötiedot. Tästä tiedosta koostamme asiakasrekisterimme.
Mitä keräämme, koska keräämme ja miksi:
• Nimi: Palvelun ostajan nimi kerätään aina kun varaus tehdään.
• Puhelinnumero: Varausvahvistuksen tekemiseen ja ongelmatilanteiden hoitamiseen.
• Hetu: Kerätään vuokraajalta ja kuljettajalta mahdollisten rikosepäilyjen (esim. ylinopeus) selvittämiseksi Poliisin kanssa.
• Laskutusosoite: Mikäli haluat maksaa laskulla, ei koskaan muuten.
• Sähköpostiosoite: Pelkästään jos olette toivoneet sähköposti kommunikaatioita meiltä varausasioissa. Emme lähetä mainoksia sähköpostin kautta.

Kenelle luovutamme henkilötietoja?
• Mikäli kyseessä on rikosepäily esim. palauttamaton auto tai ylinopeussakot tietonne lähetetään Poliisille.
• Jos olette laskutusasiakas tietonne lähetetään laskutuskumppanille.

Kuka vastaa kustakin rekistereistä ja niiden ylläpidosta?
• RA-Vuokraus vastaa rekisterin ylläpidosta.
• Järjestelmätoimittajamme LLS Data Oy vastaa tietoturvallisuudesta.
Kuinka kauan tietoja säilytetään?
• Tietoja säilytetään 10 vuotta koska vuokraustositteet ovat myös kirjanpitotositteita.
• Kaikki keräämämme tiedot ovat vuokrasopimuksella.

Kenellä on pääsy rekisteriin
• RA-vuokrauksen asiakaspalvelijat
• Järjestelmätoimittaja
• Tilintarkastajat
• RA-vuokrauksen taloushallinto


Turussa 25.5.2018
Turun RA-Vuokraus OyAjoneuvojen vuokrausehdot

1. Auton käyttö

 Vuokraaja tai kuljettajaksi merkitty henkilö on velvoitettu noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokrasopimukseen merkitty vuokraaja on päävastuussa ajoneuvosta ja kuljettajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa. Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. Vuokraamon luovuttaessa auton vuokraajalle kummankin osapuolen on syytä tarkastaa auton ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. Vuokraamolla on ajan tasalla olevat tiedot auton vaurioista.

SUOSITTELEMME ASIAKASTA ITSE VALOKUVAAMAAN VUOKRATUN AJONEUVON KYLJET JA TAKAOSAN, MAHDOLLISTEN VAURIOIDEN SYNTY-AJANKOHDAN JA KORVAUSVELVOLLISUUDEN SELVITTÄMISEKSI.

2. Vastuu autosta ja sen varusteista vuokra-aikana 

Vuokraajan perusomavastuun yläraja on 900e, Suomen rajojen ulkopuolella 2500e
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana aiheutuneet vahingot, sekä korvaamaan myös autosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet, esimerkiksi lumiharjan ja parkkikiekon. Omavastuun yläraja ei koske tahallisia vaurioita, eikä esimerkiksi väärällä polttoainetankkauksella aiheutettuja vaurioita.

2.1 Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta

 Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan. Vuokraajan korvausvelvollisuus koskee ylikuormausta, tupakoinnin tai viiltojen aiheuttamat verhoiluvahinkoja,
 tyhjillä renkailla ajamista, ajamisesta auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa, sekä ajamisesta teiden ulkopuolella tai alueilla joita ei ole tarkoitettu autolla ajoon.
 Vuokraaja on velvollinen korvaamaan auton vaurioiden lisäksi korjaukseen kuluneen seisonta-ajan á 40e/vrk.

RA-Vuokrauksen ajoneuvoissa tupakointi on ehdottomasti kielletty - vuokraamo perii tupakoinnista johtuvista hajuhaitoista 350e

2.2 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta 

Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vakuutuksen kautta tai vahingon aiheuttajalta.
2.3 Muut maksuvelvollisuudet
 Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat pysäköinti-virhemaksut, ylikuormamaksut, ylinopeussakot, sekä muut hänen omalla toiminnallaan aiheuttamat maksut. Vuokraamo perii näiden asioiden hoidosta 20e/kerta.
Auton renkaiden puhkeaminen ja tyhjällä renkaalla ajamalla aiheutetut vannevauriot tulevat vuokralaisen maksettavaksi.

3. Vuokran maksu Vuokraaja maksaa tässä vuokrasopimuksessa ilmoitetun ja siinä mainituin perustein vuokrasumman vuokrauksen alkaessa kokonaisuudessaan. Jos vuokraajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran maksamisesta.

4. Vuokraamon velvollisuus

 Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena, auton varausvaiheessa sovittuna aikana ja sovitussa paikassa.
Vuokraamo on velvollinen antamaan kysyttäessä vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet auton käytöstä.

5. Matkamittari Ajettu matka mitataan kuhunkin ajoneuvoon kuuluvalla matkamittarilla. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä vuokraamolle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta.
6. Polttoaine ja auton hoito Vuokraaja maksaa käyttämänsä ja tarvitsemansa oikeanlaisen polttoaineen. Auto tankataan aina ennen palautusta täyteen ja tankkaus on pystyttävä todistamaan kuitilla. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Vuokralainen huolehtii itse auton polttoaineen talvikelpoisuudesta.

Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms. Pitkillä vuokra-ajoilla vuokraaja on vastuussa ilman riittävää moottoriöljyn määrää käytetyn auton konerikosta. Auto on oltava palautettaessa siisti sisältä ja vastaavassa kunnossa kuin se oli luovutushetkellä. Auton ollessa palauttaessa poikkeuksellisen likainen, voi vuokraamo periä kohtuullisen korvauksen siivouksesta.
Vuokra-aikana palaneesta ajovalopolttimosta tai loppuneesta lasinpesunesteestä, sekä niistä aiheutuneista kuluista asiakas vastaa itse.

Vuokra-aikana suoritettavista määräaikais-huolloista ja kausittaisista renkaiden vaihdoista sovitaan aina tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa erikseen.

7. Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneestä vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta ja kahden tai useamman osapuolen välisestä liikennevahingosta on tehtävä viipymättä ilmoitus vuokraamon lisäksi myös poliisille. Vuokraamo ilmoittaa vuokraajalle mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta ryhdytään. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneistä kuluista.
Vuokraamo päättää aina koska ja missä auton vauriot korjataan.

8. Vuokraamon vastuu auton virheestä 

Jos autossa vuokra-aikana ilmenee ajamista olennaisesti haittaava tekninen vika, vuokraaja voi vaatia vuokranalennusta. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon. Tästä syystä vuokraajan on aina välittömästi ilmoitettava vahingoista / vaurioista. Jos autossa ilmenee jokin vika, mikä johtaa matkan keskeytymiseen, vuokraamo päättää auton hinauksesta, ja muista jatkotoimenpiteistä.

9. Auton palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä 
Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto on palautettu vuokraamoon tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen auton palauttamisesta vuokraamon hyväksymään paikkaan. Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asiasta tehdään rikosilmoitus poliisille.
Jos vuokraaja laiminlyö ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.
Ilman ilmoitusta auton myöhästymisestä peritään vuokraajalta 25e jokaiselta alkavalta tunnilta, sekä taloudellinen menetys joka auton myöhästymisestä seuraa.

10. Sopimuksen purkaminen 

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä vuokraamolle.
11. Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on ilman vuokraamon kirjallista lupaa kielletty. Suomen rajojen ulkopuolella vuokraajan omavastuu on 2500e asti.

12. Autokohtaista maksimikuormitus on huomioitava autoa lastattaessa ja sitä on ehdottomasti noudatettava. Vuokraaja vastaa itse lastauksesta, kuorman sidonnasta ja kaikesta väärinkuormauksesta koituvista kuluista. Vuokraamo ei korvaa asiakkaalle kuljetuksessa vaurioitunutta omaisuutta.

VUOKRA-AJALLE LISÄPALVELUKSI OTETTU FALCK-TIETURVA auttaa esimerkiksi tilanteissa joissa tekninen vika keskeyttää matkanteon, auton käynnistyspalvelun, renkaan puhjetessa vararenkaan vaihdon tai hinauksen lähimmälle huoltamolle, sekä mahdollisesti vastaavan sijaisauton enintään 3 vuorokaudeksi. Vuokraamolle on ilmoitettava FALCK-tieturvan käytöstä.
Vuokra-ajalle otetun FALCK-tieturvan käyttö asiakkaalle 0e omavastuulla
Muutoin FALCK-tieturvan käyttö asiakkaan omavastuulla 100e

VUOKRAAMO VELOITTAA AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA HÄVINNEESTÄ PARKKIKIEKOSTA 100e, LUMIHARJASTA 100e. VUOKRAAJAN KORVAUS-VASTUULLA ON MYÖS TUULILASIIN TULLEET KIVENISKEMÄT á 60e.
YLINOPEUSSAKKOJEN JA PYSÄKÖINTI-VIRHEMAKSUJEN KÄSITTELYSTÄ PERIMME 20e/kerta.
ELÄINTEN KULJETTAMINEN ON AUTOISSAMME KIELLETTY.

AJONEUVO PALAUTETAAN VUOKRAAMOON AINA TANKKI TÄYTEEN TANKATTUNA. Tankkaus todistetaan pyydettäessä TANKKAUSKUITILLA. Vajaalla tankilla palautetun auton tankkauksesta veloitamme asiakkaalta 3 € /l
Väärän polttoaineen tankkauksella aiheutetut konevaurioit ovat kokonaisuudessaan asiakkaan korvausvastuulla.

VUOKRAAMOLLA ON OIKEUS VARATA ASIAKKAALTA KATEVARAUKSENA TAI KÄTEISENÄ PANTTIRAHAA, JONKA VUOKRAAMO PITÄÄ KOKONAISUUDESSAAN JOS ASIAKAS EI NOUDATA SOPIMUSTA. (TANKKAUS, YMS)

KAIKKI YLLÄMAINITUT KULUT VUOKRAAMOLLA ON OIKEUS MYÖS JÄLKIVELOITTAA ASIAKKAALTA LUOTTOKORTIN NUMERON PERUSTEELLA. VUOKRAAMO SIIRTÄÄ MUUSSA TAPAUKSESSA SAATAVAT KOLMANNEN OSAPUOLEN LASKUTETTAVAKSI.Takaisin pääsivustolle >>